Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Obwieszczenie z dnia 23 października 2020 r.

wydaniu przez Starostę Grodziskiego postanowienia nr 642/20 z dnia 23. 10.2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 1200/20, znak: WAB.6740.1042.2020 z dnia 1O.08.2020 r. udzielającej zgody na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km. 0+000,00 do km. 0+998,35 w miejscowości Chyliczki, oraz Chylice gm. Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Andraszek - Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.10.2020 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2020 r., godz. 13.00
Czas Administrator Opis zmiany
01.12.2020 r., godz. 13.00 Elwira Strzelczyk Zmiana przynależności strony
23.10.2020 r., godz. 14.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.10.2020 r., godz. 14.51 Elwira Strzelczyk Dodanie strony