Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Siedziba, kontakt, zadania.
Szanowni Państwo,

Obsługa bezpośrednia interesantów w Wydziale Geodezji i Kartografii prowadzona jest w następujące dni:
Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 8-15.30
Czwartek w godzinach 8-16.30
Piątek w godzinach 8-14.30

Sprawy można załatwiać telefonicznie lub internetowo w godzinach pracy urzędu. Podania i wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePuap lub podpisane elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl - skan wniosku bez podpisu elektronicznego przesłany na adres e-mail nie spełnia wymogów podania/wniosku określonych w art. 63 § 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
Wypis / wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej lub innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego można również zamówić (przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) poprzez moduł „Udostępnianie materiałów zasobu” znajdujący się na stronie Geoportalu powiatowego pod adresem: https://grodzisk.geoportal2.pl/. Po wybraniu usługi „Udostępnianie materiałów zasobu” następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto Wnioskodawcy (lub zalogować się na istniejące). Do złożenia wniosku na materiały zawierające dane osobowe (np. wypis z EGiB) niezbędne jest potwierdzenie konta Profilem Zaufanym.
Dokumenty analogowe (w postaci papierowej) t. j. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz mapy można odbierać w siedzibie Wydziału w godzinach obsługi bezpośredniej.
Za zamówione dokumenty można płacić przelewem lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
1. Informacje dotyczące załatwienia sprawy można uzyskać pod numerami telefonu:
• /0-22/ 755-52-24 wew. 301, 319 - /wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków/
• /0-22/ 755-52-24 wew. 313, 310 -/ rejestr cen nieruchomości/
• /0-22/ 755-52-24 - /wyjaśnianie spraw, informacje ogólne, postępowania administracyjne/
nieruchomości położone na terenie:
Gmina Miasto Grodzisk Mazowiecki- wew. 312
Gmina Grodzisk Mazowiecki – wew. 310
Gmina Baranów- wew. 314
Gmina Jaktorów- wew. 311
Gmina Milanówek- wew. 317
Gmina Podkowa Leśna- wew. 203
Gmina Żabia Wola- wew. 321
• /0-22/ 755-52-24 - wew. 200, /0-22/ 755-21-02 - wew. 200 - /wydawanie map/

2. Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,
piątek w godz. 8:15- 14:30


Obsługa wykonawców prac geodezyjnych: Geodeci obsługiwani są na zasadach ogólnych opisanych powyżej. Zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazywanie operatów elektronicznych oraz wszelka komunikacja w zakresie zgłoszonych prac odbywa się za pośrednictwem Geoportalu powiatowego www.grodzisk.geoportal2.pl . Sprawy można załatwiać również telefonicznie lub internetowo w godzinach pracy urzędu.


Adres:
ul. Żyrardowska 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Budynek A


Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,


Kontakt:
tel.: (22) 755-52-24 lub (22) 755-79-31

Geodeta Powiatowy:
Maria Iwanek

Zadania:

W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii funkcjonują:
1) Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio podległy Geodecie Powiatowemu.
2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje kierownik. Do zadań kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy bieżący nadzór merytoryczny podległej komórki organizacyjnej.

Do podstawowych zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy prowadzenie następujących spraw:

1) prowadzenie, utrzymanie i aktualizacja bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków,
2) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
3) wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
4) udostępnianie informacji o podmiotach i przedmiotach ewidencji gruntów i budynków,
5) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych stanowiących podstawę wpisów w księgach wieczystych,
6) wydawanie zaświadczeń z danych ewidencji gruntów i budynków,
7) wydawanie kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów w rejestrach ewidencji gruntów i budynków,
8) sporządzanie wykazów z danych ewidencji gruntów i budynków,
9) wydawanie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
10) naliczanie opłat za udzielane informacje, za wypisy i inne czynności zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
12) prowadzenie postępowań z zakresu scaleń i wymian gruntów,
13) ochrona znaków geodezyjnych,
14) sporządzanie sprawozdań z danych ewidencji gruntów i budynków,
15) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych infrastruktury informacji przestrzennych,
16) planowanie i przeprowadzanie prac geodezyjnych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
17) sporządzanie i monitorowanie planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji z zakresu zadań geodezji i kartografii.

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy prowadzenie następujących spraw:
1) gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie geometrycznej bazy danych obiektów topograficznych – BDOT500,
3) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
4) prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
5) udostępnianie danych i informacji z prowadzonych baz danych,
6) udostępnianie informacji z opracowań i materiałów zgromadzonych w zasobie geodezji i kartografii,
7) sporządzanie wypisów i wyrysów,
8) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
9) uzgadnianie i przygotowywanie materiałów do wykonywania zgłoszonych robót geodezyjnych i kartograficznych,
10) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej,
11) naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, krajowego systemu informacji o terenie, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udzielanie informacji oraz za wykonanie wyrysów i wypisów zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat,
12) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu,
13) wydawanie opinii o wyniku kontroli opracowania,
14) uwierzytelnianie kopii materiałów wydawanych po ich przyjęciu do zasobu,
15) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
16) weryfikacja projektów i ocena ich bezkolizyjności,
17) wprowadzanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia do bazy mapy numerycznej,
18) zakładanie osnów szczegółowych,
19) tworzenie i udostępnianie dla terenu powiatu mapy ewidencyjnej,
20) tworzenie i udostępnianie dla terenu powiatu mapy zasadniczej.
Dane administracyjne
Wytworzył: Maria Iwanek - Geodeta Powiatowy
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 20.10.2023 r., godz. 15.02
Czas Administrator Opis zmiany
20.10.2023 r., godz. 15.02 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 12.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 12.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.03.2022 r., godz. 11.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
30.11.2021 r., godz. 10.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.19 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.18 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.18 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.12 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.11 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 08.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.02.2021 r., godz. 11.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.12.2020 r., godz. 08.56 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
26.08.2016 r., godz. 13.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.12.2015 r., godz. 11.16 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.07.2014 r., godz. 10.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.02 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.12.2011 r., godz. 12.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 15.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 12.06 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.