Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Plan pracy komisji na I półrocze 2021 rok

PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
NA I PÓŁROCZE 2021 ROKU


STYCZEŃ

Informacja na temat dróg będących w zarządzie Powiatu Grodziskiego.

LUTY

Promocja Powiatu Grodziskiego w mediach, współpraca, korzyści i możliwości.

Sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej za II półrocze 2020 roku.

MARZEC

Przedstawienie informacji na temat mienia Powiatu Grodziskiego.


KWIECIEŃ

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w 2020 i 2021 roku.

Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok.


MAJ

Ustalenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy Europejskiej na II półrocze 2021 roku.

CZERWIEC
Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji.
Omówienie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2020 rok w zakresie działania Komisji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 02.12.2020 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.12.2020 r., godz. 10.29
Czas Administrator Opis zmiany
02.12.2020 r., godz. 10.29 Elwira Strzelczyk Dodanie strony