Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (22) 300 85 26, (22) 300 85 79

Naczelnik Wydziału
Irmina Pietraszek

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy prowadzenie następujących spraw:

1) realizacja zadań na podstawie przepisów związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, w tym:
a) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
b) wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
2) realizacja zadań wynikających z zapisów Prawa ochrony środowiska , w tym:
a) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska,
b) wydawanie decyzji ustalających dopuszczalne natężenie poziomu hałasu w środowisku dla podmiotów powodujących przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
3) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawach należących do zakresu działania, a także udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie powiatu,
4) współpraca z powiatową administracją zespoloną w zakresie powierzonych spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz gospodarki leśnej,
5) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
a) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.,
b) wydawanie kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego,
6) nadzór i realizacja spraw z zakresu leśnictwa, łowiectwa, ochrony zwierząt, w tym m.in.:
a) wydawanie zaświadczeń,
b) nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
c) obliczanie czynszów dzierżawnych,
d) zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
e) decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
7) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew z terenów stanowiących własność gminy,
8) nadzór nad działalnością spółek wodnych,
9) wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in:
a) uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy,
b) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
10) prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym:
a) przyjmowanie zgłoszeń w zakresie wykorzystywania ciepła ziemi,
b) koncesje na wydobywanie kopalin,
c) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
11) wydawanie zezwoleń na przywóz zwłok lub urny z prochami osób zmarłych z zagranicy,
12) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
13) prowadzenie ewidencji zgłoszeń instalacji dla których nie jest wymagane zezwolenie,
14) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
15) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
16) planowanie, opracowywanie i popularyzowanie Imprez Powiatowych o charakterze ekologicznym oraz współpraca z jednostkami Powiatu w tym zakresie.
Dane administracyjne
Wytworzył: Irmina Pietraszek - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.03.2023 r., godz. 10.41
Czas Administrator Opis zmiany
02.03.2023 r., godz. 10.41 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 14.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.02.2023 r., godz. 15.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2021 r., godz. 14.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.06.2021 r., godz. 10.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.11.2018 r., godz. 08.29 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.41 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.04.2013 r., godz. 09.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.01.2013 r., godz. 13.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.12.2012 r., godz. 15.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 14.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 12.10 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.