Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (22) 300 88 73

Inspektor:
Łukasz SobkowiczZadania
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie następujących spraw:

I) organizowanie, nadzorowanie i koordynacja zadań z zakresu obronności kraju, w tym:
a) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ,
b) organizowanie doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym w powiecie i gminach - akcja kurierska,
2) organizowanie, nadzorowanie i koordynacja zadań obrony cywilnej ,
3) organizowanie, nadzorowanie i koordynacja działań administracji samorządowej, szczebla gminnego z terenu powiatu w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym za grożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
5) właściwe oznaczanie i rejestrowanie materiałów niejawnych,
6) nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych,
7) udostępnianie materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
8) wydawanie materiał ów niejawnych osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
9) egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.07.2021 r., godz. 13.43
Czas Administrator Opis zmiany
05.07.2021 r., godz. 13.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.08.2019 r., godz. 08.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.08.2019 r., godz. 08.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.25 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 13.09 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.