Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Organizacyjny

Siedziba, zadania.
Adres:
ul. Daleka 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: 22 300 85 23

Naczelnik Wydziału
Joanna Madej

Zadania


Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie następujących spraw:
1) prowadzenie Punktu Obsługi Mieszkańców oraz wykonywanie obsługi
kancelaryjnej Starostwa, w tym: rejestracja korespondencji wpływającej,
przekazywanie pism do Wydziałów oraz rejestracja korespondencji wychodzącej w formie elektronicznego rejestru przesyłek wychodzących na podstawie przesłanych drogą elektroniczną rejestrów z poszczególnych Wydziałów Starostwa,
2) prowadzenie obsługi biurowej Starosty i Wicestarosty ,
3) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków i koordynacja ich załatwiania,
5) prowadzenie rejestru petycji,
6) prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych przez Starostę,
7) udzielanie informacji publicznej z zakresu działania Wydziału,
8) obsługa informatyczna Starostwa, w tym administrowanie Elektronicznym Obiegiem Dokumentów i Elektroniczną Skrzynką Podawczą,
9) zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej w budynkach Starostwa,
10) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, dla których Starosta jest zwierzchnikiem służbowym, z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,
11) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji,
12) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy,
13) prowadzenie postępowań dotyczących naborów pracowników,
14) przygotowywanie procedur oraz nadzorowanie przebiegu oceny okresowej pracowników,
15) przygotowywanie procedur przeprowadzania służby przygotowawczej, organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
16) opracowywanie projektów regulaminu pracy Starostwa oraz innych aktów prawnych związanych z zakresem działania Wydziału,
17) prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
dla pracowników Starostwa (z wyłączeniem obsługi finansowej),
18) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
19) zamawianie i zakup materiałów biurowych, środków czystości i właściwa ich dystrybucja,
20) załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami, prowadzenie ewidencji pieczęci,
21) prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia Starostwa,
22) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
23) prowadzenie ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzenie wykazu
Stowarzyszeń Rejestrowych i Fundacji,
24) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
25) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym: opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz poddawanie konsultacjom społecznym, przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy,
26) przyjmowanie wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i 'wydawanie zaproszeń,
27) zapewnienie obsługi i techniczno - materialnych warunków pracy powiatowej komisji wyborczej oraz wykonywanie zadań związanych z organ1zacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze powiatu,
28) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania Wydziału.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2021 r., godz. 15.56
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2021 r., godz. 15.56 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2021 r., godz. 15.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.09.2019 r., godz. 16.09 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.07.2016 r., godz. 14.19 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 13.16 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.