Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Komunikacji

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Kontakt:

tel.: 22 100 25 56
22 729 96 81
22 755 55 16
22 755 23 35
fax: 22 724 16 99

NUMERY WEWNĘTRZNE W WYDZIALE KOMUNIKACJI:
Sekretariat - 220
Rejestracja pojazdów - 10
Prawa jazdy - 20
Transport, ośrodki szkolenia kierowców, licencje - 231, 426Naczelnik Wydziału:
Agnieszka Nowak
pok. nr 20, ul. Daleka 11a,


Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałki, wtorki, środy od 8.00 do 15.30
czwartki od 8.00 do 16.30
piątki od 8.00 do 14.30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.15 - 15.30,
czwartek w godz. 8.15 - 16.30,
piątek w godz. 8.15 - 14.30.

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należą sprawy w zakresie:

1) prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących:
a) rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów,
b) nadawania pojazdowi cech identyfikacyjnych,
c) czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
d) przyjmowania zawiadomień o zbyciu pojazdu i zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
e) prowadzenia depozytu dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych przekazanych przez uprawnione organy,
f) dokonywania udokumentowanych zastrzeżeń, zastawów rejestrowych na pojazdach i ich likwidacja,
g) kierowania pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
h) wydawania, zatrzymania, wymiany, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, tj. praw jazdy,
i) wydawania międzynarodowych praw jazdy,
j) kierowania osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badania lekarskie oraz badania psychologiczne,
k) wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
l) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
m) udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
n) wydawania i cofania poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
o) wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie z innymi organami uprawnionymi do wydawania takich zezwoleń,
p) wydania zaświadczenia oraz wypisów z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, a także stwierdzenia nieważności zaświadczeń,
q) wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych,
r) wydawania zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia:
- ośrodka szkolenia kierowców,
- stacji kontroli pojazdów,
s) usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
t) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
2) przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
3) wydawanie profili kandydata na kierowcę,
4) nadzorowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców,
5) prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
6) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego,
7) prowadzenie rejestrów działalności regulowanej w zakresie:
a) przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
b) przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
8) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców;
9) prowadzenie ewidencji diagnostów,
10) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Teresa Berdyga - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 17.03.2022 r., godz. 13.06
Czas Administrator Opis zmiany
17.03.2022 r., godz. 13.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.03.2022 r., godz. 13.05 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.04.2019 r., godz. 09.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.12.2015 r., godz. 11.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.04.2014 r., godz. 11.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2014 r., godz. 12.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.03.2013 r., godz. 15.56 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.03.2013 r., godz. 15.56 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.04.2012 r., godz. 10.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.04.2012 r., godz. 12.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.04.2012 r., godz. 14.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.03.2012 r., godz. 09.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.54 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.01.2012 r., godz. 16.00 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2012 r., godz. 11.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 13.28 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.