Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Plan pracy komisji na I półrocze 2022 rok

PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
NA I PÓŁROCZE 2022 R.

STYCZEŃ
Informacja nt. dróg będących w zarządzie Powiatu Grodziskiego.

LUTY
Promocja Powiatu Grodziskiego w mediach, współpraca, korzyści i możliwości.
Sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej
za II półrocze 2021 roku.

MARZEC
Przedstawienie informacji nt. mienia Powiatu Grodziskiego.

KWIECIEŃ
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu Grodziskiego w 2021
i 2022 roku.
Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 rok.

MAJ
Ustalenie planu pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej na II półrocze 2022 roku.

CZERWIEC
Omówienie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2021 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2021 r., godz. 10.10
Czas Administrator Opis zmiany
01.12.2021 r., godz. 10.10 Elwira Strzelczyk Dodanie strony