Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Plan pracy komisji na I półrocze 2022 rok

PLAN PRACY KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAW WIEJSKICH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

STYCZEŃ
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2021.

LUTY
Informacja na temat funkcjonowania KRUS.
Informacja Powiatowego Leśnika na temat gospodarki leśnej w powiecie grodziskim.
Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich za II półrocze 2021 roku.

MARZEC
Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie Grodziskim.

KWIECIEŃ
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat rejestracji zwierząt
i dopłatach obszarowych.

MAJ
Informacja nt. zarządzania kryzysowego.
Ustalenie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich
na II półrocze 2022 roku.

CZERWIEC
Omówienie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2021 rok w zakresie działania Komisji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2021 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2021 r., godz. 10.12
Czas Administrator Opis zmiany
01.12.2021 r., godz. 10.12 Elwira Strzelczyk Dodanie strony