Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 850/2022 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na "Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie powiatu grodziskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." oznaczenie sprawy ZP.272.1.17.2022 o wartości, która jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych
Dane administracyjne
Wytworzył: Agnieszka Nowak - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.12.2022 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.12.2022 r., godz. 14.36
Czas Administrator Opis zmiany
05.12.2022 r., godz. 14.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.12.2022 r., godz. 10.50 Elwira Strzelczyk Dodanie strony