Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 852/2022 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci
Dane administracyjne
Wytworzył: Katarzyna Dłuska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.12.2022 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.12.2022 r., godz. 14.37
Czas Administrator Opis zmiany
05.12.2022 r., godz. 14.37 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.12.2022 r., godz. 14.22 Elwira Strzelczyk Dodanie strony