Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Plan pracy komisji na I półrocze 2023 rok

PLAN PRACY KOMISJI PROMOCJI POWIATU
I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
NA I PÓŁROCZE 2023 ROKU


STYCZEŃ

Informacja nt. dróg będących w zarządzie Powiatu Grodziskiego.

LUTY

Promocja Powiatu Grodziskiego w mediach, współpraca, korzyści i możliwości.

Sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej za II półrocze 2022 roku.


MARZEC

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu w 2022 i 2023 roku.


KWIECIEŃ

Przedstawienie informacji na temat mienia Powiatu.

Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2022 rok.


MAJ

Ustalenie planu pracy Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej na II półrocze 2023 roku.

CZERWIEC

Omówienie raportu o stanie Powiatu Grodziskiego za 2022 rok w zakresie działania Komisji.
Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego w 2022 r. w zakresie działania Komisji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 06.12.2022 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 06.12.2022 r., godz. 15.48
Czas Administrator Opis zmiany
06.12.2022 r., godz. 15.48 Elwira Strzelczyk Dodanie strony