Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 41/2003

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała nr 41/2003

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§1

W uchwale nr206/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnie 20 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów § 2 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) zasady wynagradzania rzecznika konsumentów regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264 z późniejszymi zmianami) ustala się dla Rzecznika Konsumentów, odpowiednio do ustalonego czasu pracy, miesięczne wynagrodzenie:

1. Wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII grupy tj. 1.344,00 zł;

2. Dodatek funkcyjny wg grupy 5 w wysokości 22%
najniższego wynagrodzenia w tabeli (730,00zł) tj. 160,00 zł „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.22
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.22
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.22 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.