Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 42/2003

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 42/2003

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
oraz art.39 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. nr 91 poz.408 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza :

1. Aneks do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. ul. Daleka 11. Aneks stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Strukturę organizacyjną wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

3. Schemat organizacyjny

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.24
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.24 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.