Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 43/2003

w sprawie wyposażenia w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały zużywalne Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.
w sprawie wyposażenia w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały zużywalne Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art.53 ust. 1 i art.56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 1991 r. nr 91 poz.408 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. wyposaża się na własność Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały, których to wykaz stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

2. Wyposażenie, o którym mowa w pkt 1 uchwały, następuje na wykonanie zadań statutowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.27
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.27 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.