Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 45/2003

w sprawie przeniesienia działalności ze Szpitala w Milanówku – Turczynku do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 45/2003

w sprawie przeniesienia działalności ze Szpitala w Milanówku – Turczynku do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.nr 91 poz. 408 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na przeniesienie działalności ze Szpitala w Milanówku – Turczynku do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 195/2001 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Maz.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 26.06.2003 r., godz. 10.33
Czas Administrator Opis zmiany
26.06.2003 r., godz. 10.33 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.