Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości położnej w Milanówku-Turczynku przy ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 38/VI/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości położnej w Milanówku-Turczynku przy ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego uznaje za konieczne prowadzenie działań zmierzających do zagospodarowania nieruchomości, położonej w Milanówku-Turczynku przy
ul. Brwinowskiej 2 stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego w oparciu o koncepcję zagospodarowania przedstawioną przez Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie.


§ 2
1. Zgodnie z rekomendacją Zarządu Powiatu Grodziskiego wyraża się zgodę na podjęcie negocjacji z umocowanymi przedstawicielami Związku Polskich Artystów Plastyków w celu ustalenia warunków szczegółowych oferty Związku Polskich Artystów Plastyków oraz przygotowania wstępnych warunków umowy.
2. Do prowadzenia negocjacji upoważnia się Zarząd Powiatu.
3. Powyższe zobowiązanie powinno zostać zrealizowane w formie raportu i przedłożone Radzie Powiatu w terminie do 21 czerwca 2007 r., .


§ 3
Rada Powiatu Grodziskiego podejmie ostateczną decyzje w zakresie sposobu zagospodarowania nieruchomości o której mowa w § 1 po analizie raportu, o którym mowa w §2 pkt 3.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.51
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.51 Administrator Dodanie strony do BIP.