Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 39/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.
Uchwała nr 39/VI/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j. t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / j. t. z 2005 roku Dz. U. nr 244 poz.2080/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok w brzmieniu przedłożonym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.52
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.52
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.52 Administrator Dodanie strony do BIP.