Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 40/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 40/VI/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza zmiany do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.53
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.53 Administrator Dodanie strony do BIP.