Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 41/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 3/I/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego
Uchwała nr 41/VI/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 3/I/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu GrodziskiegoNa podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ oraz § 37 ust.2 Statutu Powiatu Grodziskiego /Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego
z 2002 r. Nr 1, poz.2 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale nr 3/I/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w związku z Uchwałą nr 30/IV/2007 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej §1 otrzymuje brzmienie :
„§1 Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie osobowym:
1. Adam Strzałkowski - Przewodniczący Komisji
2. Jerzy Kopeć – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Wojciech Hardt
4. Olga Reyzz Rubini
5. Andrzej Olizarowicz
6. Michał Śliwiński


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.54
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.54 Administrator Dodanie strony do BIP.