Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 42/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu Grodziskiego o konieczności złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała nr 42/VI/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007 rokuw sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu Grodziskiego o konieczności złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r., Nr 142, poz.1592z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 56 ust. 2 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:§ 1
Upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Sławomira Kamińskiego do powiadomienia, w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 r. Sekretarza i Skarbnika Powiatu Grodziskiego o konieczności złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego wraz z pouczeniem o skutkach jego niezłożenia, zgodnie z dyspozycją art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) .


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 11.54
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 11.54 Administrator Dodanie strony do BIP.