Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 36/VI/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r
Uchwała Nr 36/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 marca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2007 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 90 518 zł


§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 283 223 zł


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 106 749 zł


§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 485 296 zł


§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 42 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 25 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 42 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.


§ 7

Załączniki Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymują brzmienie załączników Nr 4, Nr 4A i Nr 4B do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 36/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r.

§ 8

Załącznik Nr 8/1 i 8/4 do uchwały budżetowej Nr 17/III/2006 z 21 grudnia 2006 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5/1 i 5/2 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 36/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 02.07.2007 r., godz. 12.02
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2007 r., godz. 12.02 Administrator Dodanie strony do BIP.