Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Karty usług, informacje i potrzebne załączniki
Szanowni Państwo,


Obsługa bezpośrednia interesantów w Wydziale Geodezji i Kartografii prowadzona jest w następujące dni:
Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 8-15.30
Czwartek w godzinach 8-16.30
Piątek w godzinach 8-14.30


Sprawy można załatwiać telefonicznie lub internetowo w godzinach pracy urzędu. Podania i wnioski można składać w postaci papierowej osobiście w siedzibie Starostwa lub wysyłając za pośrednictwem poczty/kuriera. Wnioski w postaci elektronicznej można składać za pośrednictwem platformy ePuap. Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
Wypis / wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej lub innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego można również zamówić (przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) poprzez moduł „Udostępnianie materiałów zasobu” znajdujący się na stronie Geoportalu powiatowego pod adresem: https://grodzisk.geoportal2.pl/. Po wybraniu usługi „Udostępnianie materiałów zasobu” następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto Wnioskodawcy (lub zalogować się na istniejące). Do złożenia wniosku na materiały zawierające dane osobowe (np. wypis z EGiB) niezbędne jest potwierdzenie konta Profilem Zaufanym.
Dokumenty analogowe (w postaci papierowej) t. j. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz mapy można odbierać w siedzibie Wydziału w godzinach obsługi bezpośredniej.
Za zamówione dokumenty można płacić gotówką, przelewem lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Informacje dotyczące załatwienia sprawy można uzyskać pod numerami telefonu:
• /0-22/ 755-52-24 wew. 310, 311 - /wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rzeczoznawcy/.
• /0-22/ 755-52-24 wew. 313, 314, 315 - /wyjaśnianie spraw, informacje ogólne, postępowania administracyjne/.
• /0-22/ 755-52-24 - wew. 200, /0-22/ 755-21-02 - wew. 200 - /wydawanie map/

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych: Geodeci obsługiwani są na zasadach ogólnych opisanych powyżej. Zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazywanie operatów elektronicznych oraz wszelka komunikacja w zakresie zgłoszonych prac odbywa się za pośrednictwem Geoportalu powiatowego www.grodzisk.geoportal2.pl . Sprawy można załatwiać również telefonicznie lub internetowo w godzinach pracy urzędu.
Dane administracyjne
Wytworzył: Maria Iwanek - Geodeta Powiatowy
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 21.02.2024 r., godz. 16.03
Czas Administrator Opis zmiany
21.02.2024 r., godz. 16.03 Elwira Strzelczyk Edycja strony
21.02.2024 r., godz. 16.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
21.02.2024 r., godz. 15.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.10.2023 r., godz. 11.59 Elwira Strzelczyk Edycja strony
22.11.2022 r., godz. 13.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
30.11.2021 r., godz. 10.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.20 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 15.09 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 08.38 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.05.2021 r., godz. 08.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.02.2021 r., godz. 11.54 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.11.2020 r., godz. 12.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.11.2020 r., godz. 11.13 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.08.2020 r., godz. 16.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2020 r., godz. 09.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2020 r., godz. 09.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.09.2008 r., godz. 09.52 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.