Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Karty usług, informacje i potrzebne załączniki
Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, z konieczności zapobiegania zarażeniom (COVID-19) w trosce o Państwa i nasze zdrowie, w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48A, w którym mieszczą się wydziały: Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatu Grodziskiego
obsługa interesantów jest prowadzona w sposób mocno ograniczony.
Z uwagi na to, że znacząca ilość pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii jest objęta kwarantanną, z przykrością informujemy, że zostaliśmy czasowo zmuszeni znacząco ograniczyć kontakty z interesantami.
Sprawy można załatwiać telefonicznie lub internetowo w normalnych godzinach pracy urzędu. Podania i wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePuap lub podpisane elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl. Skan wniosku bez podpisu elektronicznego przesłany na adres e-mail nie spełnia wymogów podania/wniosku określonych w art. 63 § 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 256 ze zm.)
Wypis / wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej lub innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego można zamówić poprzez moduł „Udostępnianie materiałów zasobu” znajdujący się na stronie Geoportalu powiatowego pod adresem: www.grodzisk.geoportal2.pl . Po wybraniu usługi „Udostępnianie materiałów zasobu” następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto Wnioskodawcy (lub zalogować się na istniejące). Potwierdzenie konta Profilem Zaufanym jest niezbędne do złożenia wniosku na materiały zawierające dane osobowe (np. wypis z EGiB).
Dokumenty analogowe (w postaci papierowej) t.j. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz mapy) można odebrać w siedzibie Wydziałów tylko po umówieniu telefonicznym.
Za zamówione dokumenty można płacić przelewem lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Informacje dotyczące załatwienia sprawy można uzyskać pod numerami telefonu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
• /0-22/ 755-52-24 wew. 102, 104 i 107
Wydział Geodezji i Kartografii:
• /0-22/ 755-52-24 wew. 110, 111 - /wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rzeczoznawcy/.
• /0-22/ 755-52-24 wew. 113, 114, 115 - /wyjaśnianie spraw, informacje ogólne, postępowania administracyjne/.
• /0-22/ 755-52-24 - wew. 200, /0-22/ 755-21-02 - wew. 200 - /wydawanie map/

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych: Geodeci obsługiwani są na zasadach ogólnych opisanych powyżej. Zgłoszenia prac geodezyjnych, przekazywanie operatów elektronicznych oraz wszelka komunikacja w zakresie zgłoszonych prac odbywa się za pośrednictwem Geoportalu powiatowego www.grodzisk.geoportal2.pl Sprawy można załatwiać również telefonicznie lub internetowo w normalnych godzinach pracy urzędu.
Dane administracyjne
Wytworzył: Maria Iwanek - Geodeta Powiatowy
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 09.52
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 10.02.2021 r., godz. 11.54
Czas Administrator Opis zmiany
10.02.2021 r., godz. 11.54 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.11.2020 r., godz. 12.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.11.2020 r., godz. 11.13 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.08.2020 r., godz. 16.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2020 r., godz. 09.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2020 r., godz. 09.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.09.2008 r., godz. 09.52 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.