Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Pomoc rodzinie

Informacje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki,ul. Żydowska 19

Tel.: (22) 724-15-70, 734-43-10, 724-07-09
Fax : (22) 724-15-70
e-mail : biuro@pcprgrodzisk.pl

Czynne:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00 – 16.00
czwartek w godz. 8.00 – 17.00
piątek w godz. 8.00 – 15.00


DYREKTOR
Katarzyna Dłuska


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Pracownicy ds. przyjmowania wniosków i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osób niepełnosprawnych

Przewodnicząca Zespołu: Lidia Dobrowolska


Zapisy do specjalistów: osobiście w Sekretariacie lub telefonicznie pod numerem: (22) 724-15-70Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej należy:
• kierowanie osób ubiegających się do domów pomocy społecznej na terenie powiatu;
• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
• organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej;
• kierowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieci niedostosowanych społecznie do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych obejmuje:
• dofinansowanie wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne;
• dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
• dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania;
• dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki;
• przekazywanie środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zalicza się:

• realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
• wydawanie:
1) orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwanej „orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień”,
4) legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
5) kart parkingowych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Grażyna Rymarczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 08.09.2008 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 21.02.2022 r., godz. 14.53
Czas Administrator Opis zmiany
21.02.2022 r., godz. 14.53 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.05.2020 r., godz. 14.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.05.2020 r., godz. 15.33 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.09.2008 r., godz. 11.36 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.