Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 213/XXXIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia flagi Powiatu Grodziskiego.
UCHWAŁA NR 213/XXXIII/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie przyjęcia flagi Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz 1592 z późn. zmianami ) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu przyjmuje flagę Powiatu Grodziskiego jak w załączniku do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 30.06.2009 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 30.06.2009 r., godz. 10.04
Czas Administrator Opis zmiany
30.06.2009 r., godz. 10.04 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.