Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Powiatowy Urząd Pracy

Siedziba, kontakt, dyrekcja
Powiatowy Urząd Pracy

05-825 Grodzisk Maz.,
ul. Daleka 11A
tel. (22) 755 55 86, 512 458 432
fax (22) 755 55 86 wew. 101 lub (22) 755 25 00
e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Dyrektor:
Agnieszka Adachowska

Główne zadania:
• rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych,
• ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
• usługi rynku pracy:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- szkolenia.
• promocja zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych i pracodawców:
- szkolenia,
- roboty publiczne,
- prace interwencyjne,
- staże,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- prace społecznie użyteczne,
- stypendium za podjęcie nauki,
- studia podyplomowe,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej,
- przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 15.07.2003 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 07.12.2021 r., godz. 13.19
Czas Administrator Opis zmiany
07.12.2021 r., godz. 13.19 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.12.2021 r., godz. 13.18 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.12.2021 r., godz. 13.18 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.12.2021 r., godz. 13.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.12.2021 r., godz. 13.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.12.2021 r., godz. 13.13 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.10.2021 r., godz. 10.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.09.2021 r., godz. 12.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 16.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
29.03.2019 r., godz. 11.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.01.2019 r., godz. 10.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.09.2016 r., godz. 13.44 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.09.2016 r., godz. 13.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.09.2016 r., godz. 13.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
26.08.2010 r., godz. 10.27 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.07.2003 r., godz. 10.52 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.