Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że od 2 sierpnia 2021 r. porady prawne odbywać się będą w trybie stacjonarnym w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem (22) 723 01 68.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem
nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 informujemy Państwa, że zawieszamy do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu.
Porady i pomoc będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- nieodpłatną mediację;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w 3 punktach, w wymiarze 5 dni roboczych:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
Adwokaci:
poniedziałki - w godz. 9:00-13:00
piątki – w godz. 9:00-13:00
Radcy prawni:
wtorki – w godz. 9:00-13:00
środy – w godz. 9:00-13:00
czwartek – w godz. 9:00-13:00

2) Milanówek, ul. Piasta 30
Adwokaci:
wtorek – w godz. 12:00-16:00
czwartek – w godz. 12:00-16:00
piątki – w godz. 12:00-16:00
Radcy prawni:
poniedziałek – w godz. 12:00-16:00
środa – w godz. 12:00-16:00

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48
Fundacja Togatus Pro Bono :
poniedziałki - w godz. 8:00-12:00
wtorki - w godz. 8:00-12:00
środy - w godz. 8:00-12:00
czwartki - w godz. 8:00-12:00
piątki - w godz. 8:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w wymiarze 5 dni roboczych w punkcie:

Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48
Fundacja Togatus Pro Bono
poniedziałki - w godz. 12:00-16:00
wtorki - w godz. 12:00-16:00
środy - w godz. 12:00-16:00
czwartki - w godz. 12:00-16:00
piątki - w godz. 12:00-16:00
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.02.2016 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 30.07.2021 r., godz. 14.50
Czas Administrator Opis zmiany
30.07.2021 r., godz. 14.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2021 r., godz. 13.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.02.2021 r., godz. 12.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2020 r., godz. 13.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.08.2020 r., godz. 13.33 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.08.2020 r., godz. 13.32 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.06.2020 r., godz. 16.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
29.05.2020 r., godz. 11.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.05.2020 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
28.05.2020 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.05.2020 r., godz. 12.29 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.03.2020 r., godz. 11.42 Elwira Strzelczyk Zmiana kolejności podlinków
04.04.2019 r., godz. 13.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2019 r., godz. 11.12 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.01.2018 r., godz. 14.59 Elwira Strzelczyk Usunięcie powiązania strony z linkiem
24.11.2016 r., godz. 15.51 Elwira Strzelczyk Zmiana przynależności strony
04.02.2016 r., godz. 15.06 Elwira Strzelczyk Powiązanie strony z linkiem
04.02.2016 r., godz. 15.05 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.02.2016 r., godz. 14.55 Elwira Strzelczyk Dodanie strony