Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Udostępnienie informacji publicznej

Sposób dostępu:

1) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

2) Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępniania na wniosek (dotyczy informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku )
- wyłożenia lub wywieszenia,
- wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

3) Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
- kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
- przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 12.10.2016 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.06.2019 r., godz. 09.45
Czas Administrator Opis zmiany
04.06.2019 r., godz. 09.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.06.2019 r., godz. 09.43 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.11.2016 r., godz. 10.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.10.2016 r., godz. 15.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.10.2016 r., godz. 11.21 Elwira Strzelczyk Dodanie strony