Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Informacja dla mieszkańców dotycząca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Grodziskiego

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.
Na sesji Rady Powiatu nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja Rady Powiatu Grodziskiego, w trakcie której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu, planowana jest na 24 czerwca 2021 r. o godz. 17:00.
W związku z przeprowadzeniem sesji w zdalnym trybie obradowania, zostanie udostępniony do dyspozycji mieszkańców sprzęt komputerowy umożliwiający zabranie głosu w debacie, który będzie dostępny w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa przy ul. Kościuszki 30 (budynek A).
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Wzór zgłoszenia
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Tatarek - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 31.05.2021 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 31.05.2021 r., godz. 15.17
Czas Administrator Opis zmiany
31.05.2021 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.05.2021 r., godz. 14.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.05.2021 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Dodanie strony